Sällskapsdjur

Hundkennel får förbud

2015-07-11 19:36 #0 av: VildaVittra

Länsstyrelsen slår till igen mot den oseriösa hundaveln. http://www.unt.se/uppland/uppsala/hundkennel-far-forbud-3803051.aspx

Detta är varför man ska anmäla om man vet om att någon avlar på defekta djur. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2015-07-12 19:09 #1 av: Dentaku

Det är verkligen en fantastisk nyhet!

Anmäl
2015-07-14 08:33 #2 av: Alicingo

Jag tycker att detta var väldigt konstigt. Om slutänden artikeln är korrekta så betyder det att ingen avel på några djur får förekomma.
Varje individ bär på minst 5 defektanlag, gris och människa sägs ha 500 eller mer. Sverige har undertecknat Rio-konventionen och därmed ska den följas, den säger bl a att genetiskt mångfald står över allt annat.
Vi känner ju inte till historien i artikeln i sin helhet men ett generellt resonemang kan man ju föra.
Enligt en fb-grupp hade hunden ED3 (som vad man vet nu är polygen, dvs flera gener är inblandade). En hund med ED 3 kan ändå vara värdefull för rasen om den har andra egenskaper som är viktiga och om den har en härstamning som gör att den är mindre besläktad med den övriga populationen. Man kan i en ras behöva göra sådana här parningen eftersom det gynnar rasen på lång sikt.
Man får inte para sjuka djur och man får inte para kända anlagsbärare (för samma sjukdom/defekt) med varandra. Enligt artikeln får man inte ens para individer med okända anlag. Då det inte finns en enda individ som är helt fri från genetiska defekter/sjukdomar så betyder det att all avel måste avbrytas.
Här tycker jag nog att man har övertolkat rejält och jag hoppas att det är artikelförfattaren som har missuppfattat.

Anmäl
2015-07-14 09:58 #3 av: Dentaku

#2

Det är bara en lite dålig formulering i artikeln som hänvisar till det aktuella fallet, där hunden med ED 3 parats med en hund med okänd ED-status(därav finns ordet "okänt" i meningen). Kanske hade länsstyrelsen gjort en annan bedömning om den andra hunden varit friröntgad MEN själv anser jag att det aldrig är berättigat att avla på en hund med så kraftig defekt som ED3 och det är faktiskt heller inte tillåtet enligt lagstiftning:

24 § Djur får inte användas i avel om de har

  1.  de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas

Anmäl
2015-07-14 10:45 #4 av: Alicingo

Läste för säkerhets skull på SJV:s sida om avel. Om jag inte är helt ute och cyklar så är det skärpta anvisningar.
Med dessa anvisningar måste all avel upphöra. Det står såhär (mina kommentarer i parenteserna)
Avel är förbjudet om:
de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom (Det har alla)
de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag (Alla har med stor sannolikhet många enkelrecessiva anlag och det har även den man tänkt para med, det finns ingen individ som inte har anlag för sjukdom/defekter)
parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman (Enda vettiga punkten)
de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas (Forskningen om hur sjukdom eller ett funktionshinder nedärvs går fort framåt, det som var sant igår är inte sant idag. Det har också visat sig att många sjukdomar nedärvs olika i olika raser. Förresten, vad är sjukdom, vad är funktionshinder? )

Anmäl
2015-07-14 10:56 #5 av: Dentaku

#4

Nej, det är inte skärpta regler, de har funnits rätt många år.

Om ett djur har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom så är djuret sjukt eller kommer att bli det, så det är definitivt inte alla hundar eller katter som har det.

Naturligtvis gäller reglerna för sådan info man har tillgänglig tack vare obligatoriska undersökningar eller att djuret faktiskt har en ärftlig sjukdom.

Om du vill veta exakta tanken bakom föreskrifterna för avel så råder jag dig att hitta förarbetena till Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt.

Anmäl
2015-07-14 11:07 #6 av: Dentaku

Definitioner kan man dock hitta i föreskrifterna.

funktionshinder: ett tillstånd som försvårar naturliga beteenden eller funktioner

sjukdom: ett tillstånd som kan medföra lidande för djuret eller negativt påverkar dess naturliga funktioner

Anmäl
2015-07-16 22:53 #7 av: Silvestris

Jag skulle önska att SJV kunde samarbeta med SKK (och andra liknande organisationer) i sådana här ärenden för att bygga upp stabila och sunda riktlinjer som uppfödare kan följa.

Idag är det i princip så att uppfödare som testar och därmed vet vad de har straffas medan de som inte testar för något och man därmed inte kan bevisa någon skit hos (om det inte syns) kommer undan.

Exempel: Jag hade en honkatt med mild HD på en höft. De flesta uppfödare som föder upp min ras röntgar öht inte höfterna på sina katter och vet därmed ingenting om höftledsstatusen hos sina katter. Mild HD på katt orsakar enligt alla veterinärer jag pratat med inga som helst problem hos katter. De får inte ont av det. Jag skulle dock riskera att åka dit för att bryta mot djurskyddslagsstiftningen om jag hade tagit en kull på henne (eftersom hon är en utparning och bär på unikt genetisk material kan man räkna henne som genetiskt värdefull). Hon kastrerades dock. ... Under tiden avlas det hej vilt på katter med okänd status. Någonstans blir det fel.

Buskaveln gynnas av detta och är det vad vi vill?

Vi har samma problem med blodgrupper hos katt. SJV har bestämt att vi inte får para honkatter med blodgrupp b med hankatter med blodgrupp A eftersom kattungarna riskerar att drabbas av neonatal isoerytrolys (de röda blodkropparna faller sönder). Detta trots att vi under 30 år framgångsrikt har fött upp kattungar efter sådana kombinationer genom att handmata kattungarna det första dygnet (ungarna ligger hos mamman som har en body och så får ungarna mjölkersättning). Den dokumenterade informationen visar att dessa kattungar växer upp och blir lika friska och starka som andra katter. Den världsledande forskaren på fronten har belägg för exakt detsamma. Bryr sig SJV? Nej. De tar inte hänsyn till att man omöjliggör ett stort antal parningskombinationer inom de raser där ca 50% av katterna har b-blod. De tar ingen hänsyn till att det är möjligt att det finns hälsofördelar med att vara heterozygot för blodgrupperna (tänk heterozygot fördel som med sickelcellanemi). 30 års erfarenhet och forskning betyder ingenting. SJVs "experter" vet bäst.

Missuppfatta mig inte. Jag vill att ohälsosam avel ska stoppas. Brachycefala raser får gärna förbjudas och allt för inavlade raser kan beläggas med avelsförbud tills man har parat ut till en sund genpool. Men det måste handla om samarbete mellan myndigheter och uppfödare. Det måste handla om ett långsiktigt arbete baserat på vetenskap och erfarenhet. Att Lst gör enstaka nedslag lite här och där kommer inte göra någon större skillnad på det stora hela. Det behövs mer än så.

Anmäl
2015-07-17 12:30 #8 av: Dentaku

#7

I det här fallet är SKKs Avelskommitté helt eniga med Länsstyrelsen.

Anmäl
2015-07-17 18:56 #9 av: Silvestris

#8

Nu förtäljer inte artikel mycket om det aktuella fallet (därför säger jag varken bu eller bä om det), men om det är som kennelinnahavaren säger dvs. att rasklubben har rekommenderat henne att använda hunden ifråga så har ju SKK brustit någonstans på vägen. Det kan inte vara så att rasklubbarna säger något annat än SKK centralt.

Anmäl
2015-07-17 19:45 #10 av: Dentaku

#9

Jag ställer mig väldigt tveksam till att en rasklubb skulle rekommendera en parning som stred mot rasens egna RAS, där det står att ED 2 i undantagsfall kan användas och då endast med friröntgade hundar. Här rörde det sig om en hane med ED 3 som parades med en oröntgad tik.

Anmäl
2015-07-21 09:31 #11 av: Taxelina1

Är det stövare det handlar om eller vilken ras är det? På bilden ser det ut som något stövarlikt. Att jag frågar, är att inom stövarrasens RAS är dom mycket tuffa när det gäller att rekommendera en parning. Föräldrar ska vara hd röntgade, utställda och ha jaktprov bakom sej. Avelsråden har mycket sjukdomshistorik antecknat och går igenom allt innan en rekommenderad parning.

Och en oröntgad hund får inte registrera avkomma i skk.

Någon som vet vad kenneln heter? Ni kan skicka pm till mej.

Anmäl
2015-07-21 17:49 #12 av: Dentaku

Bilden har inget med artikeln att göra, den är nog bara tagen från en fotobyrå. Den aktuella rasen är chow chow.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.