2014-11-05 19:44 #0 av: VildaVittra

Jag har sett vid ett antal tillfällen att folk felaktigt tror att det är en och samma sak. Så nu reder vi ut begreppen.

 Åkermark- per definition mark som går att plöja.

Jordbruksmark - mark där det bedrivs jordbruk, hit hör mark som åkermark, slåtteräng och betesmark.

Det går ett rykte på nätet om att 70 % av åkermarken används till djurfoder, låt oss se om det stämmer enligt svenska siffror.

Total åkerareal:  2 604 531 hektar
Varav vall och grönfoder: 1 175 933 hektar

Det utgör alltså 45 % av åkermarken. Denna mark är sedan inte ens säkert att den lämpar sig för att odla människoföda på, den kan exempelvis vara för blöt eller för torr. Sedan måste man även ägna sig åt växelbruk så att marken inte utarmas, det innebär att man inte kan odla en gröda hela tiden. Det spannmål som blir djurfoder är sådant spannmål som inte håller måttet för att bli människoföda. 

I Sverige använder vi sedan 442896 hektar till slåtteräng och betesmark, detta är alltså mark som inte går att plöja. I andra länder så är betesmarkerna enorma då det växer väldigt spartanskt med växter på dessa marker, så ja, räknar man på arealen total jordbruksmark globalt som används till djuruppfödning, så hamnar vi nog runt 70 %, men att det skulle vara åkermark är helt orimligt.

Men motbevisa mig gärna.Flumserberg (Schweiz) -- 2011 -- 7.jpg

Bilderna kommer från Wikimedia commons.