Artiklar

Etiken och djurhållningen

2013-03-13 17:05 #0 av: Aviendha

Etiken är alltså, mycket grovt förenklat, den filosofiska grenen som vill reda ut vad som är rätt och fel. Vad har det egentligen att göra med djurhållning? Detta ska denna artikel, som utgör del 2 i serien om etik, handla om!

Hur människor ser på djur har förändrats genom tiderna. När de första djuren domesticerades talade man antagligen inte om djurens rättigheter på det sätt som vi gör idag. Djuren nyttjades för sina resurser som mat, som arbetare, som skadedjurskontroll, som vaktare osv.

Sverige har en relativt lång historia av djurskydd, och den första motionen till riksdagen kom år 1844. Den anförde att en lag behövdes för att skydda dragdjur mot onödig grymhet, även från deras egna ägare, främst då från de lägre klasserna. De högre samhällsklasserna sades ha sådan känsla för djur att en sådan lag inte var nödvändig för dem.

Motionen kom att avslås, lagutskottet skrev ett betänkande där man framförde svårigheten i att avgöra vad som var onödigt våld och vad som var sådant våld som man faktiskt behövde använda mot djur i vissa sammanhang. Dessutom trodde man inte att det fanns ett intresse i samhället för en djurlag.

Det dröjde något år, men så kom fler motioner, också dessa med fokus på dragdjuren. Nu insåg man att intresset för en sådan lagstiftning faktiskt fanns, och att det inte var mer än rimligt att införa en sådan lagstiftning eftersom många andra länder redan infört sådana lagar, eller var i färd att utreda möjligheten att införa sådana lagar. År 1857 kom därmed den första lagtexten som skyddade djur mot onödigt våld och grymhet.

Lagstiftningen är samhällets norm och rättssnöre, men den är inget fristående instrument, utan speglar samhällets värderingar. Vi har en demokrati där folket väljer in representanter i riksdagen, och riksdagen i sin tur har till uppgift att, bland annat, stifta lagar. En växande medvetenhet i samhället gjorde den första lagtexten som skyddade djur möjlig.

Tack vare den debatt som fick samhällets etiska värderingar att förändras fick korna en lagstadgad rätt till sommarbete. Detta har kommit att kallas "Astrid Lindgren-lagen" då hennes engagemang i frågan var stort.

Samhället som stort må ha en norm, men inom ett samhälle finns det alltid flera olika åsikter om vad som är rätt och fel. Det etiska synsätt som lagstiftningen har sin grund i har förändrats genom tiderna, och den kommer att förändras och i takt med detta förändras även lagstiftningen för att passa det samhälle den ska styra över.

Debatten är därför ett viktigt, och nödvändigt verktyg för att förändra de etiska värderingar som samhället bygger på. Ett klassiskt exempel på hur en debatt kan förändra värderingar, och i sin tur även lagstiftning i modern tid är Astrid Lindgrens engagemang för kornas rätt till sommarbete. Hon skrev bland annat krönikor och med tiden kom beteskravet att bli en fråga som engagerade många och till slut infördes kravet i lagstiftningen. Det som en gång var rätt hade nu blivit fel.

Samhällets etiska synsätt idag speglas i dagens lagstiftning. Därför är det tillåtet att hålla djur för mat, för arbete och för sällskap. Samhället anser dock att vi har vissa skyldigheter gentemot våra djur som kommer med vår rätt att hålla djuren. Dessa värderingar behöver nödvändigtvis inte vara desamma i morgon och därför kan lagstiftningen också komma att förändras i takt med värderingarna.

Läs även del 1: Etik & moral - vad är det egentligen?

Källa

Anmäl
2013-03-15 09:40 #1 av: VildaVittra

Tack för en lärorik artikel, jättebra skrivet. Det var väldigt intressant hur tidigt djuren togs upp i lagstiftningen.

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.